CHEK Genomics liên kết với các hãng dược và phòng xét nghiệm nước ngoài để phân tích mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Việt Nam.

Liên hệ ngay